KOPALNIA ODKRYWKOWA NASZYM WROGIEM
  Strona główna
 

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE I CZYNNY UDZIAŁ W MANIFESTACJI W LESZNIE !!!PLAN DZIAŁANIA ODKRYWKI NA PRZESTRZENI NAJBLIŻSZYCH LAT.
DLA NIEROZUMIEJĄCYCH WAŻNOŚCI NASZYCH GMIN PODAJEMY WYKRES POZIOMU
PRODUKCYJNOŚCI NASZEGO ROLNICTWA.

 

MOŻE TERAZ PRZECIWSTAWICIE SIĘ BUDOWIE KOPALNI - CIĄGLE SŁYSZYMY NARZEKANIA NA ROSNĄCE CENY ŻYWNOŚCI. LIKWIDUJĄC NASZE ROLNICTWO I PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY NA PEWNO SYTUACJA SIĘ NIE POPRAWI.
Konińska elektrownia zaczęła wykonywanie odwiertów na złożach węgla Poniec-Krobia i Oczkowice w województwie wielkopolskim. Spółka PAK Górnictwo poszukuje surowca od 2008 roku. Czy tym razem się uda? I czy przeszkodą nie będzie prawdopodobny brak społecznej akceptacji dla budowy kopalni i wydobycia węgla? Złoża Poniec-Krobia i Oczkowice położone są na terenie gmin Miejska Górka i Krobia w województwie wielkopolskim. Wniosek o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża we wskazanym rejonie, złożony przez PAK Górnictwo w Ministerstwie Środowiska, został pozytywnie rozpatrzony w maju tego roku. Spółka otrzymała koncesję, tym samym zwróciła się do Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu o zatwierdzenie tzw. planu ruchu, obejmującego odwiercenie 128 otworów w celu rozpoznania wielkości i jakości kalorycznej pokładów węgla brunatnego. – 8 listopada Geofizyka Toruń, wykonawca prac geologicznych, rozpoczęła wiercenie pierwszego otworu geologiczno-złożowego o średnicy 132 mm i głębokości ok. 170 m – informuje ZE PAK.– W ramach pierwszego etapu projektu będą realizowane odwierty o głębokości od 125 m do około 285 m. Przeciętnie czas wykonania jednego odwiertu – w zależności od jego głębokości – może potrwać od 4 do 7 dni. Do końca 2012 r. PAK Górnictwo planuje wykonać 128 odwiertów.
POŚWIĘCAMY TĄ STRONĘ DLA LUDNOŚCI OKOLIC GMINY MIEJSKA GÓRKA, ABY MOGLI ZAUWAŻYĆ JAKIE DRASTYCZNE ZMIANY PRZYNIESIE DLA NAS KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO NA NASZYM TERENIE. -STAWMY CZOŁA. RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ NIŻ WŁADZE GMINY!!


KONIN

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=